Metsästys

Juhtimäen metsästysseura on vaalinut ikaalilaista ja satakuntalaista riistaperinnettä jo 50 vuoden ajan. Toiminnan tärkeitä kulmakiviä ovat aktiivinen riistanhoito ja riistakantojen alituinen seuranta. Näiden pohjalta voidaan luoda kestävän käytön periaatteen mukainen metästyskulttuuri ja mahdollistaa myös tulevien sukupolvien mahdollisuus nauttia suomalaisesta eräluonnosta.
 
Itse metsästyshän on vain yksi pieni osa koko seuratoiminnasta ja erävuosi kuluukin paljolti muiden askareiden parissa. Näkyvin ja ehkä eniten jäsenistöä kokoava tapahtuma on joka syksyinen hirvenmetsästys, jolle seuran alueella on kohtalaisen hyvät puitteet. Metsästysseuran alueet rajoittuvat osaksi Seitsemisen kansallispuistoon ja alueet ovat tunnetusti hirvien talvilaidun alueita. Nämä seikat osaltaan edesauttavat kohtalaisen hyvää paikallista hirvikantaa ja sen säilymistä.