Metsästys‎ > ‎

Metsästyssääntö

Metsästysajat, rajoitukset ja rauhoitukset seuran alueelle vuodelle 2019-2020 ovat seuraavat.

 

Nämä säännöt on hyväksytty Juhtimäen Metsästysseura ry:n kesäkokouksessa 11.8.2019.

Voimassa toistaiseksi.

 

Yleistä

Tämä metsästyssääntö on hyväksytty tarkennukseksi seuran säännöille ja ohjeeksi jäsenille. Metsästyssääntö käsitellään ja vahvistetaan vuosittain kesäkokouksessa ja se julkaistaan seuran internetsivuilla.

Metsästyksen suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, metsästysseuran sääntöjä ja hyviä metsästystapoja sekä naapuriseurojen kanssa tehtyjä sopimuksia.

Metsästyksessä noudatetaan tasavertaisuusperiaatetta, eli seuran jäsenillä on yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet, ellei seuran säännöissä toisin määrätä.

Jahtimailla liikuttaessa edellytetään seuran jäseniltä sekä vuosi- ja vieraskorttilaisilta hyvää ja asiallista käytöstä.

Metsästäjällä on vastuullisuus omista toimistaan ja saalista tulee ampua kestävän käytön periaatteiden mukaisesti. Suosittelemme välttämään soidinmetsästystä ja valtakukkojen ampumista. Soidinmetsästyksellä voi olla hyvinkin iso vaikutus alueen tuleviin lintukantoihin.

Pelloille, joilta sato on korjaamatta, ei saa mennä ilman viljelijän lupaa.

 

Metsästysajat

Metsästysajoissa noudatetaan lakisääteisiä metsästysaikoja ja Suomen Riistakeskuksen rajoituksia. Jokainen on velvollinen ennen jahtia tarkistamaan vallitsevat ajat ja rajoitukset Suomen Riistakeskuksen verkkosivuilta (riista.fi) tai Metsästäjä-lehdestä.

 

Rauhoituspäivät ovat jouluaatto ja joulupäivä (24.-25.12.) kaikelta metsästykseltä.


Vuosikortit

Tulevalla kaudelle myönnettiin 6 kpl vuosikortteja. Kauden kuluessa uusia vuosikortteja ei enää myönnetä jälkikäteen.

Vuosikorttilainen saa metsästää myös kaurista ja hänen tulee noudattaa samoja kiintiöitä kuin varsinaisten jäsenten. Kauriista tulee tehdä lakisääteinen kaatoilmoitus.

Vuosikorttilainen ei voi osallistua hirvijahtiin lihaosuudella.

Vuosikorttilaisen tulee merkitä autonsa seuran logolla, joita on saatavilla majan kaapista.

Valituille vuosikorttilaisille ilmoitetaan henkilökohtaisesti ja vuosimaksu lähetetään samassa yhteydessä.

Vuosikorttilaisen tulee palauttaa vuosittainen riistakortti 5.1. mennessä.

 

Vieraskortit

Jäsen voi ostaa vierailleen vieraskortteja. Vierasta ei saa päästää yksin metsälle ja hänen saaliinsa lasketaan isännän kiintiöön. Vierasmaksu tulee suorittaa hyvissä ajoin ennen jahdin aloittamista maksamalla vierasmaksu suoraan seuran tilille. Maksuun laitetaan viitetiedoiksi isännän nimi, vieraan nimi ja metsästyspäivä. Maksusta on hyvä kuljettaa mukana tositekopiota.

Jäsenen tulee pitää tarkkaa luetteloa vieraan kaatamasta riistasta ja toimittaa luettelo vieraskortin myöntäjälle.

Vierasmaksut:

Vieraskortti, pienriista:                     10 € / pvä / vieras

Vieraskortti, sis. metsäkauris:          50 € / pvä / vieras

Vieraskortti, vain pienpedot:             ilmainen / pvä / vieras

 

Vieraskorttilainen voi siis metsästää myös metsäkaurista isännän mukana, mutta tällöin maksu on 50€ / päivä / vieras. Kaatoilmoitus on aina ampujan vastuulla ja se tulee tehdä viivyttelemättä lain mukaisesti!

 

Vieraskortin voi maksaa seuran tilille Nordea FI32 1443 3000 1202 01.

 

Rauhoitusalueet

Metsästysalueet näkyvät jäsenille sekä OmaRiista että Reviiri -palveluissa. Jäsenet ovat velvollisia itse ottamaan selvää mahdollisista rajoituksista sekä velvollisia ohjaamaan vieraitaan alueella. Rauhoitusalueet koskien vesilintujen metsästystä ovat: Iso- ja Vähäkalajärvi, Takajärvi ja Petäjäjärvi.

 

Saaliskiintiöt

Jokainen jäsen velvoitetaan pitämään tarkkaa luetteloa kaatamastaan riistasta ja vahinkoeläimistä sekä suorittamistaan riistanhoitotöistä (kts. metsästäjävieraat). Vuosittaiset tiedot tulee ilmoittaa riistakortilla 5.1. mennessä (http://www.juhtimaenmetsastysseura.fi/metsastys/riistakortti).

 

Tarkasta asetuksen mukaiset rajoitukset Riistakeskuksen sivuilta! Rajoitukset seuran alueella:

             Metso:                      1 kpl / jäsen

             Teeri:                        3 kpl / jäsen

             Pyy:                           ei rajoitusta

             Muut riistalinnut:     ei rajoituksia

 

             Majava:                     seuralla 2 lupaa. Ilmoitus kaadosta puheenjohtajalle.

          DNA-näyte, 3x3 cm pala nahkaa, toimitettava LUKE:en. 

          Ohjeet ja osoitteen saa puheenjohtajalta.


             Metsäkauris:            ei rajoitusta, mutta muista kohtuus ja kestävä verotus! 

                                                (saalisilmoitus: OmaRiista)

 

          Valkohäntäpeuran metsästys (luvat ja metsästyssääntö)

Seuralla on käytössä 4 + 4 valkohäntäpeuran kaatolupaa, jotka voidaan käyttää edellisvuosien tapaan. Niitä voi siis joko jäsenet ostaa itselleen etukäteen hintaan 100€ / lupa tai niitä voidaan jahdata yhteisjahdein tai hirviporukan toimesta.

 

Henkilökohtainen-lupa (100€): Lupa on merkitty henkilökohtaisesti jäsenen käyttöön ja maksu suoritetaan etukäteen eikä sitä palauteta. Jäsen saa itse päättää koska jahtaa peuraa joko kyttäämällä tai ajamalla. Ajometsästyksessä tulee huomioida seuruemetsästyksen säännöt eli 2 metsästäjää vaatii jo metsästyksenjohtajan läsnäolon ja aina oranssin vaatetuksen.

Henkilökohtaiseksi ostetulla luvalla kaadettu eläin kuuluu luvan haltijalle kokonaisuudessaan.

 

Hirviporukan jäsen: Hirviporukan jäsen saa kyttäysmetsästää peuraa aina halutessaan. Kyttäämällä kaadettu peura kuuluu ampujalle ja kaataja maksaa virallisen kaatolupamaksun.

 

Hirvijahdin yhteydessä kaadettu peura: Hirvijahdin yhteydessä seuruemetsästyksenä ammuttu peura kuuluu hirviporukalle ja porukka päättää saaliinjaosta. Lupamaksu maksetaan hirviporukan varoista.

 

Ajojahti yhteisjahtina: Esimerkiksi pienien ajavien koirien omistajat voivat kutsua peura- ja kaurisjahdin koolle vaikka eivät kuulu hirviseurueeseen tai eivät ole ostaneet peuralupaa. Tällöin yhteisjahdista tulee ilmoittaa riittävän ajoissa jäsenistölle (sihteerin ja puheenjohtajan kautta) ja mahdollistaa näin kaikkien halukkaiden osallistuminen. Yhteisjahdissa on oltava vähintään yksi metsästyksenjohtaja. Kaatolupamaksun kuittaa kaataja.