Seura

Historian havinaa
 
Seuran perustava kokous pidettiin Eino Nisulan luona marraskuun 10. päivänä 1960. Läsnä kokouksessa olivat seuraavat henkilöt: Eino Nisula, Edvart Nisula, Veikko Hietaniemi, Uuno Lehtisaari, Tauno Liitiä, Pentti Helin, Hannes Koksalo, Heikki Sydänlampi ja Seppo Nisula.
 
 
 
Seuran ensimmäiseen johtokuntaan tuolloin valittiin Eino Nisula, Heikki Sydänlampi, Uuno Lehtisaari, Tauno Liitiä ja
Pentti Helin, jotka myös allekirjoittivat Perustamiskirjan.
 
Seuran puheenjohtajaksi kuluvaksi toimikaudeksi valittiin Eino Nisula.
Seuran liittymismaksuna kokous päätti periä 500 markkaa ja vastaavasti vuosimaksuna (jäsenmaksuna) niin ikään 500 markkaa. 
 
Seura on merkitty yhdistysrekisteriin 14. päivänä helmikuuta 1961.
 
Näistä edellä mainituista perustajajäsenistä vielä seuratoiminnassa on mukana Seppo Nisula.
        
 
Talkootoimintaa
 
Yhteistuumin rakennettu metsästysmaja valmistui vuosina 1967 – 68. Majaa on laajennettu sittemmin useaan otteeseen aina olosuhteiden vaatimusten mukaan. Muun muassa lihankäsittelytilat rakennettiin 1984 ja niihin lisäksi kylmiö vuonna 2008 tiukentuneiden säädösten vuoksi. Metsästysmajan peruskorjaus ja laajennus toteutettiin pääosin talkoovoimin 2009 - 2010. Nykyiset tilat luovat mahdollisuuden koko kyläyhteisölle järjestää isompia tapahtumia ja tarjoavat selkeän kokoontumispaikan keskellä Juhtimäen kylää. 
 
Yhteistoimintaa avittamaan ja jäsenistön ampumataitoa ylläpitämään rakennettiin pienoishirvirata vuonna 1986, aivan metsästysmajan pihapiiriin.
 
 
Seura luvuin
 
Metsästysmaita seuralla on 5080 ha, joista voivat nauttia tällähetkellä 51 jäsentä. Metsästysmaat ovat pääosin vuokrattuja ja niinpä metsästysvuokrasopimuksia maanomistajien kanssa on 133 kappaletta. Maanomistajia muistetaan hirvipeijaisilla ja kymmenen vuoden välein järjestettävillä juhlilla.
 
 
Yhdistyksen säännöt löytyvät Asiakirjat -linkin takaa.